Friday, April 22, 2011

DEPOSIT KUNCI

MULAI SESI JULAI 2011, SEMUA PENGHUNI KAMSIS PERLU MENYEDIAKAN WANG SEBANYAK RM50.00 SEBAGAI DEPOSIT KUNCI.


Bayaran Deposit ini perlu dibuat secara Bank-In di Bank Islam (M) Berhad (BIMB) atas nama :

Koperasi Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Berhad. No. Akaun 09010010043155.

(Bayaran bagi Khas Jabatan & *Deposit Kunci perlu dibuat berasingan)


*Bagi pelajar yang menghuni kamsis sahaja.